Stichting Rescue Paws Nederland

Stichting Rescue Paws Nederland is een fondsenwervende stichting.

De stichting heeft ten doel: het op zich nemen van de zorg voor en het onderdak verlenen aan zwerfhonden van Curaçao, al dan niet in samenwerking met Rescue Paws Curacao Foundation, een stichting met statutaire zetel op Curaçao, of andere buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
(a) het geven van voorlichting en educatie over hondenverzorging en dierenleed op Curaçao en het begeleiden van honden die herplaatst worden;
(b) het werven van fondsen bij particulieren en organisaties; en
(c) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur van Stichting Rescue Paws Nederland

Voorzitter: Sandra Boerboom
Secretaris: Marieke Jager
Penningmeester: Renee Krekels

Adres: Escudo 72, Dronten
Tel Nr: 06-51821839

• Statutaire naam : Stichting Rescue Paws Nederland
• Opgericht: Augustus 2019
Kamer van Koophandel : 69348847
• Fiscaal nr (RSIN): 8578.41.397
ANBI Status: actief

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Instellingen in het buitenland
Een ANBI kan gevestigd zijn in een EU-land, op Sint-Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land.

Beloningsbeleid Stichting Rescue Paws Nederland.

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers. De bestuurderleden en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.  De stichting kent geen beloningen of bonussen.