Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Rescue Paws Curacao over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar aan de onderzijde van deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).


Jaarverslag RPC 2022

Jaarverslag RPN 2022

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht 2022


Jaarverslag RPC 2021

Jaarverslag RPN 2021

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht 2021


Jaarverslag RPC 2020

Jaarverslag RPN 2020

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht 2020


Jaarverslag RPC 2019

Jaarverslag RPN 2019


Jaarverslag Activiteiten 2018


Jaarverslag Activiteiten 2017

 

Het bestuur van Rescue Paws Curacao Foundation

Voorzitter: Mirjan Seppenwoolde
Secretaris: Alexandra Winkel
Penningmeester: Sandra Boerboom

Adres: Kaminda Monica Kapel-Mattheeuw, Curacao
Tel Nr.: +5999 5222806

Beloningsbeleid Rescue Paws Curacao Foundation.

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers. De bestuurderleden en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.  De stichting kent geen beloningen of bonussen.