Nieuw Rescue Center

Even voorstellen: Rescue Paws Curaçao Foundation (“RPC”)

Na een lange periode van het bieden van opvang op kleine schaal ontstond langzaam maar zeker de drive om meer te willen betekenen en het probleem met betrekking tot hondenleed op Curaçao groter aan te pakken. De toenmalige manier van thuis opvang bieden aan honden moest centraal blijven staan, maar daarbij ook het besef dat uitsluitend opvang de omvang van het dierenleed op het eiland niet zou verminderen.

De focus ligt op hulp aan honden op meerdere vlakken.

Sterilisatie: alle honden in de opvang worden gesteriliseerd zodra zij daar oud genoeg voor zijn. Ook worden er sterilisatie-acties georganiseerd voor zwerfhonden en honden van mensen die de financiële middelen niet hebben dit zelf te verzorgen.

Opvang en adoptie: het streven is voor alle opgevangen honden en eigen huisje te vinden. De honden worden meestal eerst op het center opgevangen (in een enkel geval is een foster gewenst) tot zij weer gezond zijn. Als zich een adoptant meldt gaat de hond naar een foster voor socialisatie en van daaruit naar de adoptant.

Hulp op locatie: Hulp in de vorm van aanbrengen / versterken van tuinhek of muur of donatie van voeding of geneesmiddelen.

Informatievoorziening en educatie: voorlichtingen op scholen en open dagen, maar ook hulp op locatie bij opvoeding en informatie over verzorging of begeleiding naar de juiste instanties.

Begin 2018 kreeg RPC een groot terrein in bruikleen aangeboden door de eigenaren van de Plantages Porto Mari. Na veel maanden van voorbereiding is RPC in oktober van dat jaar een samenwerking aangegaan met de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF), het Center werd gevoerd onder de naam Kluivert Dog Rescue Center. Het doel van deze samenwerking was het ontwikkelen van een Rescue Center met onder andere medische ruimte en ruimte voor educatie, naast ruime rennen waar de honden vrij konden rennen en spelen. De bouwvergunning kwam en er werd gestart met bouwen. Helaas werd door het tegenovergelegen woningproject bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning. Eenmaal bij de rechter bleek dat het ministerie voor het uitgeven van bouwvergunningen, een essentieel deel niet had bijgevoegd: de motivatie waarom de bouwvergunning was uitgegeven. Er werd een bouwstop aangekondigd. Mede hierdoor werd door KDRF de samenwerking beëindigd. Omdat de bruikleenovereenkomst op naam van RPC staat en er inmiddels honden op de locatie werden opgevangen, is besloten hier te blijven en in overleg te treden om tot gezamenlijke oplossing te komen met projectontwikkelaar Fontein.

De oplossing lijkt gevonden te zijn en te liggen in een verhuizing naar het achterste gedeelte van het door de eigenaar toegewezen terrein, waardoor de opvang aan het oog onttrokken is van Villapark Fontein.

Het center is een plek waar eerste opvang wordt geboden.

Hoewel een verhuizing natuurlijk kosten met zich mee brengt geeft het ons ook de gelegenheid nog eens kritisch naar het eerdere ontwerp van KDRC te kijken en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Het nieuwe center zal in oppervlakte niet veel kleiner worden, maar de bereikbaarheid van de rennen en daarmee veiligheid voor de honden als beter. Ook de plaatsing van de containers voor beschutting zal, door ervaring wijzer, aangepast worden.

 • 191115-RPC_1
 • 191117-RPC-3d-2
 • 191117-RPC-3d-3
 • 191117-RPC-3d-4
 • 191117-RPC-3d-5
 • 191115-RPC_2

Wat cijfers

Het onderhoud van circa 100 honden zowel bij het center als bij de verschillende fosters, het organiseren en uitvoeren van vangacties, sterilisatie-acties en hulp aan particuleren kost veel geld. Dit kunnen wij allemaal niet doen zonder donaties en hulp van anderen. In Nederland loopt op dit moment een aanvraag voor het toekennen van een ANBI-status. Als wij deze kwalificatie ontvangen wordt voor in Nederland gevestigde bedrijven een aan RPC gedane donatie belastingaftrekbaar.

Het center kent veel verschillende soorten kosten. Zo zijn daar natuurlijk de kosten voor het onderhoud van de dieren en het center maar ook kosten voor opvang (vangactie, medische controle), adoptie en hulp aan derden.

De gemiddelde kosten voor het center en de honden op het center (bedragen in ANG):

Voer 4.000
Dierenarts (incl. Kosten adoptie buitenland en hulp aan derden) 8.000
Kosten Adoptie buitenland (circa 20 honden per maand) 2.500
Kosten center (telefoon, internet, diesel, onvoorzien) 3.000

Door een trouwe kring aan donateurs is RPC in staat de maandelijkse kosten te betalen.

Zo zijn er:

 • vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken op een van de bankrekeningen;
 • Op Afstand Baasjes, die maandelijks een deel van de kosten voor onderhoud van een door hun gekozen hondje betalen;
 • bijzondere acties, donateurs die een sterilisatie-actie ondersteunen, een bijzondere medische handeling die uitgevoerd moet worden of de aanschaf van bijvoorbeeld een vangkooi;
 • cash donaties op het center of in een van de donatiepotten bij winkels/restaurants op het eiland;
 • verkoop van t-shirts, kalenders etc.

Maar gelukkig doen we het niet voor niets:

Totaal aantal adopties: 257

Rescue Center 2.0

NB: Situatie-schets niet op schaal. Windrichting rechts onder naar links boven.

De verbeterde versie

De noodzakelijkheid om te verhuizen stelt ons ook in de gelegenheid een verbeterde versie van het center te bouwen.

Toelichting indeling:

 • Parkeerplaatsen bezoekers
 • 4 rennen van circa 1.000 m2 per stuk, ieder voorzien van een 40ft container. Deze containers vormen deel van de omheining en bieden een schuilplaats voor de honden en opslag voer etc. De rennen kunnen vanaf 3 plaatsen betreden worden:
  • Vanuit het terrein tussen alle vier de rennen (hier zullen picknicktafels geplaats worden voor ontvangst bezoek en lunchplek vrijwilligers/stagiaires)
  • Een deur in het hek dat gedeeld wordt tussen twee rennen
  • Aan de buitenzijde van iedere ren een deur
 • Naast de rennen worden 2 40ft containers geplaatst.
  • 1 container ½ verkooppunt en ½ kliniek
  • 1 container ingericht als quarantaine plek voor nieuwe honden of zieke honden
 • Beheerderswoning (bestaande uit 2 40ft containers)
 • Stagiaireverblijf (20ft container)

De containers zijn, op 1 x 40ft container na, inmiddels aangeschaft. Een aantal zijn al aanwezig op het center en zullen moeten worden verplaatst. Twee moeten nog worden opgehaald. Om kosten van een extra verplaatsing te besparen zal dit zal pas gedaan worden als het terrein daarvoor is klaargemaakt.

Inrichting terrein

De hekken op de oude locatie kunnen hergebruikt worden. De rennen zullen één voor één worden verplaatst om de opvang niet te verstoren. De nieuwe rennen zijn groter dan de bestaande rennen en door de nieuwe opzet, waarbij je vanaf verschillende punten de ren in kan zullen er hekken en poorten moeten worden bijgekocht.

Verder zal de ruimte tussen de rennen worden ingericht als ontvangsplaats voor bezoekers en ruimte voor de vrijwilligers om even pauze te nemen.

Een 40ft container zal deel vormen van het hek bij iedere ren. Deze container wordt open gezaagd en voorzien worden van een luifel met daaronder een betonplaat. Deze plaats biedt schaduw en bescherming tegen de regen. Verder zal bij iedere container een watertank worden geplaats voor de opvang van regenwater tbv schoonmaak.

De geraamde kosten voor de inrichting van het center zijn (bedragen in ANG):

Opruimen terrein 8.000
Transport containers naar center (per stuk) 1.000
Verplaatsing reeds aanwezige containers 2.000
Aanleg parkeerplaats (diabaas afgraven en vervoeren vanaf oude locatie) 2.000
Verwijderen hekken vanaf oude locatie en vervoer naar nieuwe locatie 2.000
Hek incl. Post en brackets per 2 m. (A kwaliteit) 215
Hek incl. Post en brackets per 2 m. (B kwaliteit) 124
Poort p.st. 286
Fibre cement roofing sheets (8”) p.st. 43
Watertank p.st. 150
Betonplaat storten bij de containers in de rennen 12 m x 3 m p.st. Pm
Picknick tafel + parasol p.st. 350

Huisvesting

Het echtpaar dat het beheer van het center verzorgt woont op dit moment in een verbouwde 40ft container. In de oorspronkelijke plannen was de bouw van een volwaardige woning opgenomen. In plaats van deze woning zal de huidige containerwoning worden uitgebreid met een tweede 40ft container om zo op voordelige wijze een volwaardige woning te creëren.

RPC is erkend stagebedrijf. Hierdoor ontvangen zij regelmatig aanvragen voor een stage-opdracht. Mede gezien de locatie van het center en de aard van de werkzaamheden is het wenselijk een verblijfplaats voor deze stagiaires op of nabij het center te kunnen bieden. De 20ft container zal hiervoor worden verbouwd.

Ten behoeve van beide verblijven zal een beerput moeten worden aangelegd en zullen de waterleidingen moeten worden doorgetrokken naar achter.

De geraamde kosten voor de beheerderswoning + stagiaireverblijf (bedragen in ANG):

Verbouwing 2 x 40ft container tot 1 beheerderswoning 15.000
Verbouwing 1 x 20ft container tot stagiairewoning 8.000
Omheining (30 x 10 x 2 = 80 m) en 2 x toegangshek 10.000
Aanleg beerput + leidingen 2.000

Voorbeeld containerwoning (2 x container + puntdak al aanwezig)

Elektriciteit / water

Op dit moment wordt er voorzien in elektriciteit door het gebruik van een diesel generator. De hieraan verbonden kosten zijn dusdanig hoog dat dit geen optie is voor zeer langdurig gebruik.

Opties:

 1. Er is geen aansluiting Aqualektra aanwezig op het terrein. Aqualektra heeft ten tijde van het begin van de bouw in 2018 een aanbieding gedaan voor aanleg tot het hek aan de voorzijde van het terrein van ANG 15.000,00. Door de verhuizing naar het terrein verder naar achter zullen de kosten voor het doortrekken van de kabels hoger worden. Hierbij komen ook nog de kosten voor de installatie zelf en de keuring hiervan door een door Aqualektra goedgekeurd bedrijf. Verwachting is dat de totale kosten rond de ANG 35.000,00 zullen liggen.
 2. Voorziening in elektriciteit door gebruik van zonnepanelen en opslag. Offertes hiervoor zijn aangevraagd. Kosten circa ANG 45.000,00.

Hoewel deze kosten hoger liggen heeft dit wel de voorkeur.

Schatting maandelijks verbruik Aqualektra is ANG 600,00 per maand. Bij optie 1 zal dit in rekening worden gebracht. Optie 2 heeft deze vervolgkosten niet, maar hier zal de installatie onderhouden moeten worden. Hiervoor zal een reservering moeten worden opgenomen.

Een wateraansluiting is wel al gerealiseerd. Wens is om dit aan te vullen met een deepwell. Gezien de kosten van water op Curaçao en de hoeveelheid water die dagelijks gebruikt wordt voor het schoonmaken van de verblijven zal dit zich terug verdienen.

Kosten Deepwell – boren + pomp worden geschat op ANG 15.000,00.

De geraamde kosten voor de elektriciteit- en watervoorziening (bedragen in ANG):

Aanleg Aqualektra + bijkomende kosten keuring en naar locatie 35.000
Zonnepanelen + opslag 45.000
Deepwell boren + pomp 15.000

Summary

Bovenstaande kosten zijn op basis van aanschaf nieuw.

Bovendien zijn niet alle artikelen van even groot belang. Sommige zaken zullen geregeld moeten zijn voordat de honden van de huidige plek naar het achtergelegen terrein kunnen worden verhuisd. Andere zaken hebben te maken met lange termijn investeringen die uiteindelijk een besparing opleveren, zoals de zonnepanelen en deep well.

Tot slot is er nog de inrichting van het terrein voor de ontvangst van bezoekers en vrijwilligers en de woonplaats voor de beheerders. Maar ook hier kan het onderscheid tussen need to have’s en nice to have’s worden gemaakt.

ANG = 1 EUR = 0.52
1 opruimen terrein 8,000.00 4,160.00
1 transport containers 2,000.00 1,040.00
1 verplaatsing containers 2,000.00 1,040.00
1 verwijderen + vervoer oude hekken 2,000.00 1,040.00
1 nieuwe hekken 20,000.00 10,400.00
1 poorten 10 x 3,000.00 1,560.00
1 roofing sheets 10,000.00 5,200.00
1 beerput + leidingen 2,000.00 1,040.00
2 parkeerplaats 2,000.00 1,040.00
2 watertanks 1,000.00 520.00
2 omheining woningen / quarantaine 10,000.00 5,200.00
3 beheerderswoning 15,000.00 7,800.00
3 stagiairewoning 8,000.00 4,160.00
4 picknicktafels + parasols/overkapping 1,500.00 780.00
5 deepwel 15,000.00 7,800.00
5 zonnepanelen + opslag 45,000.00 23,400.00
TOTAAL 146,500.00 76,180.00
 1. = noodzakelijk voor verhuizing.
 2. = noodzakelijk voor verplaatsing containerwoning / uitbreiding.
 3. = de huidige woning is een noodoplossing, dit maakt het leefbaar.
 4. = afronding van het center. Overkapping van het hele stuk tussen de rennen heeft de voorkeur maar dit zal zeker duurder zijn dan grote parasols.
 5. = lange termijn investeringen welke direct besparing opleveren.

NB. Dit is een zeer globale berekening en moet nog doorgerekend worden met de projectleider na inventarisatie van al aanwezige goederen.